اولين شب نشيني اقتصادي بين المللي در تفليس

شب نشيني بين المللي در گرجستان

پايتخت گرجستان، تفليس نام دارد. در تاريخ ۳۰ و ۳۱ نوامبر اولين شب نشيني اقتصادي بين المللي در تفليس رخ مي دهد. تفليس ميزبان اين رويداد با شكوه مي باشد. در اين شب نشيني از جمله كساني كه شركت مي كنند، سران اقتصادي كشور و كارشناسان مديريت شهري و فرهنگي مي باشند. هدف اين افراد در اين انجمن صحبت در مورد برنامه ريزي هاي شهري و برقراري مديريت عالي براي توسعه ي اقتصاد مي باشد. كه به صورت گسترده با هم گفتگو مي كنند.

هدف از اين نشست بين المللي كمك به شهرداري براي به وجود آوردن فضاها و محل هاي خاص و راه اندازي محله هايي در تفليس مي باشد. و ديگر اهداف اين شب نشيني، توسعه ي فرهنگ محلي و جذب بيشتر گردشگران  به شهر و شب هاي تفليس مي باشد. شهر تفليس از جاذبه هاي كشور گرجستان مي باشد. گردشگراني كه به تفليس سفر مي كنند بايد از فضاهاي اين شهر لذت ببرند. افراد زيادي به اقامت گرجستان، تحصيل در گرجستان، ثبت شركت در گرجستان و يا سرمايه گذاري در گرجستان فكر مي كنند. كه اين خود به خاطر تاثيرات فرهنگي و فضا هاي جذاب اين كشور مخصوصا شهر تفليس مي باشد.

يكي از سران شركت كننده در اين رويداد خاطر نشان كرد كه زنده كردن فرهنگ زندگي شبانه و برنامه هايي كه شبانع در سطح شب اجرا مي شوند، باعث به وجود آمدن كسب و كار هاي جديد و پر درآمد در شهر مي شوند و در نتيجه گردشگران زياد تري را به شهر تفليس جمع مي كند. هدف اين شب نشيني آوردن نمونه هايي از پروژه هاي بهترين كشورها است و من مطمئن هستم كه مي توانيم بهترين و جذاي ترين پروژه ها را در حوزه ي توسعه ي برنامه هاي اقتصادي شبانه داشته باشيم.

در اينجا يك پلتفرم براي بحث و گفتگو داريم براي مثال:

از روش هاي راه اندازي كسب و كارهاي بين المللي اقتصادي، مي توان به مجوزها، ساختن مكان هاي جالب و خاص و همچنين برنامه ريزي براي برنامه هاي شبانه در سطح شهر اشاره كرد. بدين ترتيب براي كساني كه اقتصاد شهر تفليس را توسعه مي دهند و باعث رشد آن شده اند، راه اندازي برنامه هاي شبانه در سطح شهر تفليس يكي از اولويت هاي شهرداري مي باشد و امسال با تلاش هاي فراوان، طرحي مفهومي به منظور توسعه ي اقتصادي در شب هاي تفليس ارائه دادند اين طرح شامل سينماهاي شبانه، موزه هاي شبانه، كتابخانه ها، سالنهاي موسيقي براي كنسرت و خدمات حمل و نقل شبانه مي باشد. اين كارهاي فرهنگي و اقتصادي مي تواند به صنعت گردشگري و توريستي كشور گرجستان كمك كند.

اقامت گرجستان، تحصيل در گرجستان، ثبت شركت در گرجستان، سرمايه گذاري در گرجستان


نوشته شده توسط مهتاب | ۲۰ دى ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۴۲:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |